Your browser does not support JavaScript!
Certificat de qualitat

Davant les inspeccions de la Direcció General de Juventut, Can Puig ha rebut el certificat del compliment del Decret que garanteix la qualitat pedagògica i de seguretat.